Informace pro pořadatele

Informace pro pořadatele akcí


Pořádáte historickou či kulturní akci? Chtěli byste ji zpestřit ukázkami středověkého života? Možná, že Vám máme co nabídnout.


Historická společnost Arx Bona není skupinou historického šermu ani šermířskou agenturou. Nenabízíme komerční programy nebo divadelní vystoupení. Ze zkušenosti ale víme, že leccos z naší činnosti může být zajímavé i pro diváky. U většiny z toho, co můžeme předvést, nám nejde o jejich prvoplánové pobavení, ale především o poučení. Tam, kde je to schůdné, se snažíme o maximální historickou věrnost.


Co jsme tedy schopní nabídnout:
Jak bylo zmíněno v úvodu, žádnou z těchto aktivit nemíníme provozovat jako komerční záležitost. Nemáme na ně proto ani pevný ceník. Některé z nich (zejména lukostřelba a pečení placek) jsou schopny si na sebe vydělat samy, na financování ostatních se domlouváme vždy konkrétně podle charakteru a rozsahu akce.


Program je vždy věcí vzájemné domluvy. Rádi vyjdeme vstříc zejména těm, jejichž cíle jsou blízké našim – nikoliv komerce, ale rozšiřování povědomí o historii a životě ve středověku.


V každém případě prosíme případné zájemce, aby nás kontaktovali s dostatečným (= velkým) předstihem. Náš kalendář je velmi nabitý a mnohé akce máme naplánované dlouho dopředu.