O nás

Historická společnost Arx Bona


spolecnost

Historická společnost Arx Bona je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je propagace české a evropské historie, se zaměřením zejména na období 1. poloviny 14. století. Predmětem zájmu je převážně tzv. oživená historie, tedy reálná rekonstrukce každodenního života tehdejších lidí ruzných společenských vrstev, od prostých vesničanů až po vyšší šlechtu. Rekonstruována je jak hmotná kultura (tj. všechny výtvory lidských rukou), tak kultura nehmotná (umění, zvyky a tradice, společenské vztahy).

My, členové HS Arx Bona, se formou jak studia, tak zejména experimentu a vlastní zkušenosti, věnujeme aktivitám v následujících oblastech. Své poznatky jsme pak schopni praktickou a názornou formou prezentovat široké veřejnosti.


DUCHOVNO A UMĚNÍ – studujeme dobové prameny ve snaze získat co nejvíce vědomostí o životě našich předků. Rekonstruujeme jejich zvyky a tradice, pri ztvárňování postav ruzných společenských vrstev zohledňujeme jejich vzájemné sociální vztahy a vazby.


KAŽDODENNÍ ŽIVOT – na našich akcích na sebe bereme role konkrétních středověkých lidí – vesničanů, řemeslníků, vojáků i šlechticů. Tak potom na vlastní kůži zakoušíme co nejvěrnější podobu toho, co obnášel jejich všední život.


ŘEMESLA – experimentujeme s často dávno ztracenými či pozapomenutými řemeslnými a technologickými postupy. Výsledkem jsou jednak cenné zkušenosti, jednak předměty, které pak dále využíváme v našich rekonstrukcích.


VOJENSTVÍ – přestože HS Arx Bona není skupinou historického šermu v bežném smyslu, nevyhýbáme se ani tak významnému aspektu života našich předků, jakým boj bezesporu (alespoň pro některé z nich) byl. Zabýváme se zejména lukostřelbou a organizovaným bojem tehdejšího pešího vojska, rekonstruujeme autentickou a funkční podobu dobové vojenské výstroje a výzbroje.

ČLENOVÉ - Představení jednotlivých členů HS Arx Bona a jejich historických rolí.


INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ - Zajímá Tě historie, nebo dokonce konkrétně vrcholný středověk? Lákalo by Tě vyzkoušet, co obnášel život v té době? Zaujala Tě naše společnost a její činnost? Máš zájem o skutečně aktivní trávení volného času? Přijď mezi nás!


INFORMACE PRO POŘADATELE AKCÍ - Pořádáte historickou či kulturní akci? Chtěli byste ji zpestřit ukázkami středověkého života? Nenabízíme komerční programy nebo vystoupení, ale rádi předvedeme něco z naší činnosti. Ozvěte se, můžeme se domluvit.


STANOVY - Oficiální stanovy občanského sdružení HS Arx Bona schválené Ministerstvem vnitra ČR dne 19.2.2008.