Akce

Kde nás můžete potkat


20.-22.4.2012  Libušín
Tradiční velká jarní bitva a setkávací akce. V posledních letech zvolna a někdy i trochu bolestně směřující od poněkud monstrózní a schizofrenní taškařice k podobě důstojného festivalu středověké vojenské historie.
Pořadatel: Agentura EMA + Hejtman a jeho tým


13.-16.9.2012  Turnaj Dvora hradecké královny Alžběty Richenzy
Třináctý ročník turnaje pojatého v dobovém duchu především jako společenská událost pro vysokou nobilitu. Akce je situována do roku 1312, koná se v Jaroměři.
Pořadatel: Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy


4.-6.5.2012  Májový sněm Hradeckého Dvora
Tradiční setkání Dvora hradecké královny Alžběty Richenzy na mlýně Davídkov spojené s přednáškami a velkolepou hostinou.
Pořadatel: Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy


???  Letní táboření HS Arx Bona
Desetidenní táboření naší historické společnosti, které je situováno do období 1. poloviny 14. století se snahou o maximální možnou míru historické autenticity. Letos po domluvě opět otevřeno i pro zájemce z jiných než vlastních řad. Neváhejte, hlaste se nám!
Pořadatel: HS Arx Bona


8.-10.6.2012  Štíty stříbrného lva
Oživená historie na hradě Velhartice. Návštěvníci budou mít možnost na vlastní kůži zažít a vidět skutečný život na středověkém hradě a ve vojenském táboře před hradbami Velhartic. Hrad i vojenské ležení bude oživeno desítkami učinkujících. Nácvik bojových formací, střelba z obléhacího stroje trebuchetu, ukázky a výcvik v lukostřelbě, středověká zbrojnice, výměna stráží, ukázky středověkého vaření.
Pořadatel: Hrad Velhartice + Via Boemia